Waar ben je naar op zoek?DOcume

Over ons

Wij helpen organisaties vooruit aan de hand van de Lean filosofie; in consultancy trajecten en/of met Lean trainingen. Samen met de mensen binnen een organisatie kijken wij hoe we processen kunnen verbeteren.

Samen bouwen aan een wendbare organisatie

Organisaties slimmer laten werken. Business processen efficiënter inrichten. Mensen in beweging krijgen. Het is vaak het palet van mannen en vrouwen strak in pak, die komen uitleggen hoe het allemaal beter kan. Alsjeblieft, hier heb je het rapport. Succes. Daar sta je dan. Waar zijn de good guys als je ze nodig hebt? 

Masters in Lean laat klanten niet aanmodderen of verzuipen, wij helpen organisaties op praktisch niveau naar een next level. Iedere keer weer, al sinds 2012. Masters in Lean blijft niet hangen in theorie, maar neemt plaats naast mensen. In alle lagen van de organisatie. Processen en ketensamenwerkingen verbeteren lukt namelijk alleen als er draagvlak is.

Wij schudden organisaties wakker op praktisch niveau en schakelen hulp in wanneer cultuuromslag en organisatieverandering nodig is. Wij laten organisaties ervaren dat data en resultaten je beste vriend zijn. Wij zijn hard voor het proces en soms voor de mens. Wij zijn er als je ons nodig hebt. Right here, right now: one of the guys. Wij zijn Masters In Process.

  • Wij helpen de klant om buiten de eigen comfort zone te treden
  • Met de poten in de klei
  • Trainers zijn ook consultants met 15+ jaar ervaring met grote verander trajecten
  • Aandacht van werkvloer tot directie
  • Resultaat gericht (Simpel niet wollig)
  • Ongevraagd advies

Wij geloven in het samen standaardiseren van processen

De Lean filosofie benadert organisaties en het succes ervan vanuit een menselijk perspectief. Wij werken niet vanuit allerlei modellen, maar vooral vanuit onze persoonlijkheid. Wij maken verbinding met en tussen verschillende mensen in een organisatie: met de werkvloer, het middenmanagement én met de directie. Door processen in kleinere stukken op te delen, bijbehorende doelen te stellen en deze inzichten meetbaar te maken, is het mogelijk om organisaties succesvoller te laten opereren. Onze essentie is: mensen een beter, gezonder en plezieriger leven laten leiden.

Naast het menselijke perspectief, vinden wij eenvoud belangrijk. Zaken worden vaak onnodig complex gemaakt. Complexiteit in organisaties valt in de praktijk vaak mee. Goed luisteren, kijken, beoordelen, verdiepen, thema’s vanuit meerdere personen benaderen en op meerdere geluiden af gaan helpt om het grotere geheel in kaart te brengen. Vervolgens zoeken wij stap voor stap de verdieping. Dan weer wat grover, dan weer wat verfijnder.

Het stellen van de juiste vragen leidt tot data die de juiste waardestromen in kaart brengt. Met behulp van (plug & play digitalisering software) van Masters in Process software worden vervolgens processtappenplannen ontworpen en ook businessconcepten ingericht. Zo strak mogelijk, om zo min mogelijk verlies in uren, capaciteit of efficiency te hebben. Alle data onder water vormt een basis om een volgende fase, stramien of planning nog efficiënter te organiseren.

Onze visie

Veranderingen in en buiten organisaties volgen elkaar steeds sneller op. Om als organisatie succesvol te blijven, is het belangrijk je continu aan te passen aan de veranderende omgeving. Wij geloven dat een cruciale factor om in te spelen op de veranderende omgeving de mensen in een organisatie zijn. Deze overtuiging is voor ons leidend. Wij helpen organisaties flexibel en wendbaar te worden, voor nu en in de toekomst. Hierbij vinden wij elke opdracht even belangrijk. Van klein tot groot, van spraakmakend tot uniek. Wij werken vanuit teams met ieder ons eigen specialisme waardoor wij elkaar aanvullen en voor iedere organisatie maatwerk kunnen leveren.

Opgelegde verandering werkt niet. Wij willen vooral op basis van de visie van organisaties werkprocessen verbeteren. Dit duurt misschien langer, maar is wel effectiever. Wij vinden het belangrijk de werkvloer te betrekken. Dit zijn de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen. Masters in Lean werkt vanuit een verhaal door de ogen en oren van organisaties. Waarbij wij eerst kijken en luisteren en daarna reageren met voorstellen en ideeën die buiten de lijnen kleuren. Wij sturen op resultaat.