Waar ben je naar op zoek?DOcume
Wessels Vakbouwers - Bouw

“Door MIP houden we onze processen eenvoudig en winstgevend”

Per 1 januari 2023 wordt de Wet Kwaliteitsborging (WKB) ingevoerd. Tot de invoering van de wet wordt met ongeveer 10% van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog – of onderdelen van de wet - niet in te laten gaan. Ondanks dat het dus nog niet zeker is of de wet definitief wordt ingevoerd, moeten vanaf 2022 wel alle bouwprojecten in alle gevolgklassen voldoen aan de wetgeving. Het proces van Wessels Vakbouwers voldeed hier nog niet aan. Tijd om hier verandering in aan te brengen! 

Wessels Vakbouwers is al vijftig jaar specialistisch onderaannemer en zelfstandig aannemer in de utiliteitsbouw, woningbouw en renovatiemarkt. Dagelijks werken ruim 400 medewerkers op de verschillende projecten verspreid over heel Nederland. Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit specialistisch metselwerk. Tevens verzorgen zij ook steiger-, gevel-, dak-, beton- en timmerwerk. Door blijvend te investeren in hun medewerkers en te sturen op kwaliteitsverbetering, partnerships en Lean planning streven zij er naar om “de beste” te zijn voor de klant. Duurzaam samenwerken is de ambitie! 

Uitdaging

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij.  

Om aan deze toetsing te voldoen was het noodzakelijk dat Wessels Vakbouwers de kwaliteit in de dagelijkse operationele processen kon waarborgen en te verankeren in haar operationele werkprocessen. Maar hoe dan? 

Oplossing

Wij hebben onze digitale tool MIP geïntroduceerd wat het mogelijk maakt om slim digitaal te werken. Met MIP en slimme en gerichte kwaliteitsformulieren is er op de juiste momenten in het proces veel aandacht voor kwaliteit. Dit maakt het mogelijk om grip op kwaliteit in het proces te krijgen en te houden. MIP maakt het mogelijk een slimme workflow te hanteren waardoor werkzaamheden niet alleen efficiënter worden ingericht, maar waardoor werken ook (nog) leuker wordt.  

Medewerkers kunnen vanuit MIP gerichte kwaliteitstaken ontvangen. Een voorbeeld hiervan is een steiger die gekeurd moet worden, of het digitaal vastleggen van een oplevering. Medewerkers kunnen gemakkelijk hun openstaande taken inzien, zo nodig aanpassen en bij zichzelf inplannen. Op deze manier zijn taken inzichtelijk en is het monitoren hiervan gemakkelijk.  

Naast dat wij de tool MIP hebben geïntroduceerd, heeft Masters in LEAN geholpen bij de inrichting en uitvoering hiervan. Hierbij valt te denken aan: 

  • Het inrichten van formulieren die naadloos aansluiten op de operationele processen
  • Instructiekaarten / werkinstructies voor gebruik gemaakt;
  • Trainingen verzorgd voor hoofdgebruikers;

Training (en evaluatie) on the job. 

Resultaat

Meerdere processen van Wessels Vakbouwers zijn ondergebracht in MIP, waaronder de veiligheid, kwaliteit, operationele oplevering en het aanmaken en verwerken van werkbonnen. Wessels Vakbouwers voldoet hierdoor aan de Wet Kwaliteitsborging.  

Kwaliteitsinstanties zijn erg te spreken over de nieuwe werkwijze van Wessels Vakbouwers. Er gaat vanuit Wessels Vakbouwers en Masters in Lean een bredere uitrol plaatsvinden door alle co-makers in de keten nog breder te betrekken. Daarnaast kijken ook andere branches naar de mogelijkheden voor hun organisatie. Een voorbeeld voor andere branches! 

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Harm
te Plate
Managing partner