Waar ben je naar op zoek?DOcume
Koninklijke BAM Groep

Race tegen de klok: nieuw duurzaam asielzoekers- centrum in no time operationeel

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) had al twintig jaar een asiellocatie in Ter Apel. Op deze locatie werden steeds meer mensen opgevangen, maar waren de gebouwen verouderd. Daarom besloot COA op dezelfde plek een nieuw asielzoekerscentrum te laten bouwen, voor maximaal tweeduizend vluchtelingen. BAM kreeg eind 2015 de opdracht, onder voorwaarde dat het nieuwe complex er voor 2017 zou staan.

Koninklijke BAM Groep nv
BAM is een bouwbedrijf bestaande uit tien verschillende bedrijven, opererend in bouw en vastgoed en infra. BAM is een Nederlands bouwconcern en opereert wereldwijd in specifieke markten. Bij BAM werken circa 20.000 mensen. Het bedrijf initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke punten bij het ontwerp en de constructie van gebouwen. BAM heeft de ambitie marktleider te worden in het gebruik van digitale technologie die ervoor zorgt dat klanten de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen behalen. “Building the present, creating the future.”

Uitdaging

De hoofdopdracht is uitgevoerd door BAM Wonen en BAM Bouw en Techniek. BAM Infa heeft als onderdeel hiervan de infrastructuur aangebracht. BAM moest het grootste asielcentrum van Nederland realiseren met zeer korte doorlooptijden: een race tegen de klok! BAM kreeg de opdracht omdat zij aangaven een jaar sneller klaar te zijn dan haar concurrenten. Meer dan tweehonderd personeelsleden werden ingezet om de oude panden te verwijderen en nieuwe bouwblokken bestaande uit 258 woningen te plaatsen.

Tijdens de uitvoering bleek dat de beloofde termijn niet behaald kon worden. Tegenmaatregelen waren noodzakelijk om de termijn toch te behalen. Mede om dit waar te maken, werd Masters in Lean ingeschakeld. Aan ons de taak te bekijken hoe het proces van de uitvoering versneld kon worden om de deadline te halen en een boete te vermijden.

Oplossing

Om het proces te kunnen versnellen en dus de doorlooptijd te kunnen verkorten, dienden wij het huidige proces in kaart te brengen. Samen met BAM en alle bouwpartners/co-makers zijn de processen en waardestromen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is dit vertaald naar een planning op uurniveau.

Daarnaast hebben wij ingezet op het verbeteren van de planningsleverbetrouwbaarheid en hebben we dagelijks een performance dialoog opgestart met alle co-makers. Op deze manier konden problemen snel worden gesignaleerd, en nog belangrijker: snel worden opgelost. Als basis voor deze werkwijze zijn standaard werkmethodes (SOP’s) neergezet. Hierbij zijn innovatieve ICT-oplossingen ingezet om informatie snel te ontvangen en om big data vast te leggen. Tevens zijn voormannen/uitvoerders getraind in het goed begeleiden van een performance dialoog. Al met al: veel maatregelen met als doel de doorlooptijd te verkorten.

Resultaat

Het nieuwe asielcentrum in Ter Apel was gelukkig net op tijd klaar om in gebruik genomen te worden. Dat is conform de afspraak die het bouwbedrijf BAM had gemaakt met het COA. Het was behoorlijk aanpoten, maar het resultaat is er! Het project is succesvol afgerond: een duurzaam asielcentrum dat meer dan twintig jaar mee kan.

Lees ook:
https://www.dvhn.nl/groningen/Race-tegen-klok-gewonnen-in-%E2%80%98Ter-Apel%E2%80%99-21664030.html

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Harm
te Plate
Managing partner