Waar ben je naar op zoek?DOcume

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Voorop gesteld, iedereen wil goede gebouwen. Als aannemer wil je trots zijn op het eindresultaat, als bewoner/eigenaar wil je een kwalitatief goed huis/pand wat ook nog duurzaam is gebouwd! Denk hierbij aan goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil dit uiteraard ook en wil daarom meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Masters in Process is klaar voor de Wkb! In onze projectmanagement software is er al rekening gehouden met de eisen van de Wkb! Diverse digitale WkB inspectieformulieren zijn aanwezig. De processen kun je gemakkelijk delen met je werknemers, zzp-ers of andere instanties om aan het einde van het project alles in één WkB- projectdossier te hebben staan. 

Tevens bieden wij een Wkb-training aan, waarbij het Wkb thema praktisch wordt vertaald in de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor is kwaliteit realiseren en vastleggen een bewust proces! Tevens wordt je in deze training in één dag wegwijs gemaakt in ons portaal en App en bezit je aansluitend alle tools Wkb voor het opstellen van een sluitende Wkb-registratie.

 

Training Wkb

BASIC

 • Functionele training in groepsverband ter kennismaking functies MIP gericht op WKB:
  • Projecten aanmaken
  • Taken plannen
  • WKB en BENG Documenten toewijzen
  • WKB en BENG Formulieren gebruiken
 • Maximaal 6 deelnemers
 • Dag á 6 uur
 • Voor wie: K&M managers, planners en operationele projectmedewerkers, werkvoorbereiders
 • Prijs: € 1295,- ex BTW
 • Maatwerk bespreekbaar en afhankelijk van de eisen en wensen
Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw

Allereerst is het goed te weten dat de Wkb drie doelstellingen heeft:

 1. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;
 2. Een verbeterde positie van de consument;
 3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten vermindering.

Door betere controles wordt de kwaliteit van de gebouwen beter! Door vaker te controleren worden er eerder bouwfouten of gebreken gesignaleerd en kan dit uiteraard sneller hersteld worden of helemaal worden voorkomen. Hierbij kun je denken aan constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie etc. Een voordeel is minder kosten voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben. Win win win situatie! Lees hier meer over Wkb.

Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen in een nieuw stelsel van kwaliteitsborging:

 1. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
 2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 3. De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
 4. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 januari 2021 keert de notaris het geld aan de aannemer pas uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 5. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Onze software MIP helpt kleine tot grote bouw gerelateerde bedrijven hun kwaliteitsdossier per project op orde te brengen en te houden. 

Wij hebben vanuit diverse Wkb proeftuinen veel ervaring rondom dit belangrijke onderwerp. Wij adviseren en helpen graag in het maken van een keuze voor een toekomst resistent Kwaliteit Management Systeem.

We zitten voor u klaar, neem gerust contact op.